AnnAtopiA — Baarle-Nassau

AnnAtopiA is de plek waar het schrijvers-/dichterschap van Sonja Prins en het interdisciplinaire kunstenaarschap van Anne Pillen onlosmakelijk met elkaar worden verknoopt.  ​De plek als geheel is een voorbeeld van de mythische connotatie ‘Genius Loci’, de geest van een plek. Anne wil, na haar dood, via AnnAtopiA haar eigen (levens)kunstenaarschap èn dat van haar voorgangster Sonja Prins doorgeven aan jong literair, beeldend en ander creatief talent en openstellen voor cultuurliefhebbers.

Broedplaats
De Boshut is het totaalkunstwerk van kunstenaar Anne Pillen. Met respect voor dit gegeven kan de Boshut als ontmoetings-, denk- en schrijfruimte gebruikt worden. Sinds 2010 geeft Anne Pillen vorm aan de doelstellingen van de stichting die door de Boshutbewoonster dichteres Sonja Prins ooit opgericht werd. Ze richtte stichting Boshut op met als doel deze plek voor toekomstige schrijvers en kunstenaars te behouden en verder te ontwikkelen. Anne Pillen heeft als erfpachter van het huisje en een groot deel van de omliggende grond het huis en het terrein opgeknapt en blies daarmee niet alleen de plek maar ook de stichting nieuw leven in. De Boshut blijft functioneel als inspiratie- en ontmoetingsplek en als follie.

Boshut AiR
Vanaf 2016 t/m 2018 startte Anne met Boshut AiR en nodigde jonge kunstenaars uit om korte periodes in en rondom de Boshut te komen wonen en werken. Gaandeweg ontstond daardoor het idee om een gastenverblijf naast de Boshut te bouwen, dat kon voorzien in een tijdelijk verblijf voor gastkunstenaars gedurende het hele jaar.