De Boshut — Baarle-Nassau

Boshutontmoetingen
Publiek kan zich aanmelden voor een Boshutontmoeting. Voor 5 euro per persoon krijgt men een rondleiding over het terrein met uitleg over de Boshut en de verschillende kunstwerken ter plaatse. 

“Ik vind de Boshut meer een GEBOUWTE, een zelfbedacht woord dat wat mij betreft de kwetsbaarheid van de Boshut beter weergeeft dan het woord gebouw en het midden houdt tussen een geraamte en een stabiel gebouw”

Anne Pillen, 2016

Broedplaats
De Boshut is een continue veranderend totaalkunstwerk van kunstenaar Anne Pillen. Sinds 2010 geeft Anne Pillen hier vorm aan de doelstellingen van de stichting die door de Boshutbewoonster dichteres Sonja Prins ooit opgericht werd. Ze richtte stichting Boshut op met als doel deze plek voor toekomstige schrijvers en kunstenaars te behouden en verder te ontwikkelen. Het lukte haar niet deze doelstelling tijdens haar eigen leven te realiseren. Anne Pillen heeft als erfpachter van het huisje en een groot deel van de omliggende grond het huis en het terrein opgeknapt en blies daarmee niet alleen de plek maar ook de stichting nieuw leven in.

Boshut AIR
Anne Pillen nodigt regelmatig andere kunstenaars, ontwerpers, schrijvers en performers uit om hier hun werk te ontwikkelen en/of te laten zien aan publiek. BOSHUT AIR (Artist in residence) is een initiatief, waarbij kunstenaars een periode in de Boshut verblijven en werken, ten behoeve van de ontwikkeling van hun kunstenaarschap. In 2016 verbleven Steven van der Gaarden en Puck Sluijs er enige tijd. Dit voorjaar komt Jorieke Rottier naar de Boshut. Verder zijn er verschillende alumni van AKV St. Joost en Willem de Kooning academie die zich hebben aangemeld voor een werkperiode.

Ontmoetingen
De ambitie van Anne Pillen is om deze plek niet alleen te gebruiken voor de ontwikkeling van haar eigen werk, maar ook te blijven delen met andere cultuurmakers en een divers publiek. Ondersteunen en ontwikkelen van jong creatief talent heeft daarbij bijzondere aandacht.