Droomtijd van de Raaf

Droomtijd van de Raaf is een permanent kunstwerk door Kees Wevers uit 2009. Kasteellandgoed Nemerlaer, in eigendom en beheer van Stichting Het Brabants Landschap, is gelegen aan de provinciale weg N624 in Haaren. In 2004 is een visie opgesteld voor de cultuurhistorische en recreatieve ontwikkeling van het kasteellandgoed. In dezelfde periode werkte de Provincie aan plannen voor de reconstructie van de provinciale weg tussen Haaren en Boxtel. Dit bood mogelijkheden om de aansluiting op het entreegebied van Nemerlaer vanaf de provinciale weg landschappelijk te versterken.

Natuurlijke ruigte
Kunstenaar Kees Wevers († 2008) kreeg opdracht een ontwerp te maken voor dit entreegebied. Zijn ontwerpgedachte was om de sfeer rond de Kasteellaan, die gekenmerkt wordt door een natuurlijke ruigte, te benadrukken. Voor het terrein ter rechterzijde van de Kasteellaan (gezien vanaf de N624) ontwierp hij een parkweide die aan de zijde van de provinciale weg begrensd wordt door hoge rabatten en een brede sloot. Het water omarmt hierdoor als het ware de rabatten. Op de rabatten worden eiken geplant. Deze verhogingen vormen karakteristieke uitkijkposten in het gebied.

Een nieuwe droom
Ter linkerzijde van de entree ontwierp Wevers een bestrating waarin het schaduwpatroon van bomen weerspiegeld wordt. Zo wordt op de locatie waar eens de laanbeplanting doorbroken werd voor de aanleg van een ondergrondse pijpleiding ‘de herinnering aan de bomen teruggebracht’. Wevers wilde aan deze locatie bovendien iets toevoegen dat verwijst naar ‘een nieuwe droom’. Hij ontwierp een moderne zuil voor het kasteellandgoed waarop een bronzen sculptuur van een raaf wordt geplaatst. De raaf kwam eeuwenlang voor in dit gebied, is nu uitgestorven, maar komt in de toekomst hopelijk weer terug als in Het Groene Woud een steeds groter aaneengesloten natuurgebied wordt ontwikkeld.

Het kunstwerk werd uitgevoerd door zijn weduwe Marijke Abrahams. De raaf is gemaakt door Jacqueline van der Laan.