landkunstwerken

Forwards Backwards

door:Wineke Gartz
wat:tijdelijk landkunstwerk
locatie:Jofrahoeve

In 2007 wordt Wineke Gartz door "EuroLandart" uitgenodigd om voor 2010 een kunstproject te ontwikkelen voor Het Groene Woud ism boeren.
Gartz is in deze periode regelmatig in Brabant om materiaal te verzamelen en locaties te bezoeken. Ze verdiept zich in landart, het boerenbestaan, het landelijke versus het stedelijke landschap, milieukwesties, toerisme en vele andere zaken gerelateerd aan het gebied. Wineke Gartz maakt foto's en video opnamen en legt een archief aan.

Het totaalconcept "Forwards Backwards", dat hieruit voortkomt behelst een happening met een aantal vrachtwagens (gehouden tijdens de opening op 12 juni op Landgoed Velder), een videofilm, een fotoboek en een paviljoen met cirkelpaden.

Met dit project onderzoekt zij het vooruitgangsprincipe en wil ze de verwevenheid van structuren blootleggen. Hoe zijn het platteland, schaalvergrotingen, ruilverkaveling, voedselketens, natuurgebieden en andere ontwikkelingen met elkaar en met de mens verbonden?

Wat is vooruitgang en is stilstand achteruitgang?

Met een tempelachtige paviljoen en meditatiepaden wil Gartz een plek creëren waar men kan nadenken, over afscheid, nieuwe levensfases of veranderingsprocessen en de complexiteit van het vooruitgangsprincipe.

Op zondag 11 juli werd het tijdelijke paviljoen en de cirkelpaden opgeleverd en voor publiek opengesteld. Het landkunstwerk is gedurende de zomer te zien op de Jofrahoeve.
Op 21 augustus krijgt het project een vervolg doormiddel van een extra presentatie bij de Jofrahoeve.

Op 4 september verzorgt Wineke ook een presentatie tijdens de studiedag Land en Betekenis in ZIN te Vught.

Op donderdag 23 september, om 20.30 uur vindt een presentatie plaats van de geluidsopdracht rondom het landkunstwerk Forwards Backwards. Wees welkom.


Wilt u per mail op de hoogte worden gehouden van dit project? Stuur een mail naar forwardsbackwards.wgartz@gmail.com

Met dank aan familie van Wagenberg, Kris Kimpe, Samyra Moumouh en Janis Aarnoutse.
Martens Transport Best, Gebr. Raaijmakers Best, Ton Trans B.V., en Rendac Son B.V. voor het beschikbaar stellen van vrachtwagens en chauffeurs


1 reactie

We gaan vanavond kijken in Esch met een van de leden van lokale KBO om een landkunst - fietstocht uit te zetten.
Jolanda Raaijmakers 2010-07-14 13:40:29

Geef een reactie
naam:
 
 
Vul in wat je ziet