Het Wiel — Waalwijk

Op woensdag 13 september 2017 is het derde kunstwerk langs de Halvenzolenroute onthuld. Langs de route rijst nu een groot, ovaal vervormd locomotief-wiel op uit het landschap. Dit kunstwerk, genaamd Het Wiel, is gemaakt door kunstenaar Maarten de Reus.

Met Het Wiel verwijst De Reus naar het voormalige gebruik van de locatie als spoorwegemplacement. Je vindt het kunstwerk ter hoogte van de brug over het Afwateringskanaal bij Waalwijk. Dankzij de bijbehorende Verblijfsplek is het een ideale rustplaats om te genieten van het samenspel tussen kunst en het landschap.

Halvezolenroute

Met de kunstroute langs het Halvezolenpad willen de gemeenten Waalwijk, Heusden en Geertruidenberg de herinnering aan de rijke historie van de Langstraat en zijn schoen- en lederindustrie in leven houden. Dit doen ze onder meer met een aantal hedendaagse kunstwerken langs de Halvenzolenroute. Naast Het Wiel van Maarten de Reus zijn er inmiddels twee andere kunstwerken geplaatst, namelijk Ode aan de Zandrug van Sannah Belzer in Waspik en Footprint van Harald Vlugt bij Raamsdonk.