Wat is Landkunst

Het project Landkunst stimuleert verschillende domeinen en sectoren – natuur, cultuur, kunst, erfgoed – om gezamenlijk kunstprojecten tot stand te brengen die op verschillende manieren ingrijpen in het landschap. Landkunst vertelt over de geschiedenis van de plek en denkt mee over de veranderingen in het gebied.

Beeldend kunstenaars, fotografen, videokunstenaars, filmers, schrijvers, dichters, ontwerpers: zij krijgen
allemaal de mogelijkheid te reageren op de genius loci: de geest van de plek. Landkunst brengt land, stad,
natuur, eigentijdse kunst, erfgoed en cultuurhistorie samen en draagt daarmee bij aan de ruimtelijke kwaliteit van Noord-Brabant.

Een project van Kunstloc Brabant
Kunstloc brengt deze Landkunstpartijen samen, deelt kennis en collectieve marketing. En laat op die manier zien wat er zich op het gebied van Landkunst in Noord-Brabant afspeelt.

In 2012 en 2013 werd het ‘Landkunstgebied’ succesvol uitgebreid van Het Groene Woud naar nieuwe
locaties, waaronder in West-Brabant en Zuidoost Brabant. Daarbij werd actief gezocht naar nieuwe partners in verschillende sectoren.

In 2013 lag de nadruk op het zichtbaar maken van verschillende Landkunstinitiatieven in de hele provincie. Projecten van organisaties die zich bezighouden met thema’s als land, natuur en kunst werden gebundeld. Kunstloc Brabant (voorheen bkkc) presenteerde de eerste Land Kunst Krant waarin deze initiatieven van 2013 een plek kregen en waarin een overzicht werd geboden van de tijdelijke en permanente projecten en werken in Noord-Brabant.

Landkunst in 2014
In 2014 ontwikkelt Landkunst zich verder als samenwerkingsproject. Er wordt gewerkt aan de zichtbaarheid van de initiatieven en actief gezocht naar (nieuwe) partners, uit verschillende sectoren, die Landkunstprojecten willen opzetten of verder willen ontwikkelen.

Dat gebeurt bijvoorbeeld op de Oude Buisse Heide waar het Vincent van GoghHuis en Kunstloc als partners in
samenwerking met Natuurmonumenten en Erfgoed Brabant sinds 2012 een jaarlijks Landkunstproject
organiseren. Denk ook aan Kunstsmullen in Heeze, waar Kunstloc door Recreatief Heeze-Leende gevraagd wordt mee te denken over een nieuw op te zetten project en de selectie van kunstenaars daarbij. Bovendien zoekt Kunstloc continu naar aansluiting bij partnerprojecten als Gebiedsontwikkeling, de Zuiderwaterlinie en Leegstand.